loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 1: Getting started

(trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

A visit to a traditional craft village

(Chuyến thăm quan đến một làng nghề thủ công truyền thống)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Complete the sentences with the words/phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You do not have to use them all.
(3. Hoàn thành những câu sau bằng các từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. Bạn không cần dùng tất cả các từ.)
1.
The birthplace of the famous bai tho _______ is Tay Ho village in Hue.
(Nơi xuất xứ của.........bài thơ nổi tiếng là làng Tây Hồ ở Huế.)
Đáp án: conical hat(s)
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy cụm từ cần điền là 'conical hat(s)' (nón lá)
2.
If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful ________ .
(Nếu bạn đến Hội An vào ngày rằm âm lịch hàng tháng, bạn có thể được thưởng thức ánh sáng tỏa ra từ nhiều.........xinh đẹp.)
Đáp án: lanterns
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy từ cần điền là 'lanterns' (những chiếc đèn lồng)
3.
Van Phuc village in Ha Noi produces different types of ________ products such as cloth, scarves, ties, and dresses.
(Làng Vạn Phúc ở Hà Nội sản xuất ra nhiều loại sản phẩm ........... như vải, khăn choàng, cà vạt, và váy vóc.)
Đáp án: silk
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
On the Tet holiday, many Hanoians go to Dong Ho village to buy folk ________ .
(Vào dịp Tết, nhiều người Hà Nội hay đến làng Đông Hồ để mua ..........dân gian.)
Đáp án: paintings
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
________ products of Bau Truc, such as pots and vases, have the natural colours typical of Champa culture in Ninh Thuan.
(Các sản phẩm .........của làng Bàu Trúc, như bình và lọ, có màu sắc tự nhiên mang đặc trưng điển hình của văn hóa Chăm Pa ở Ninh Thuận.)
Đáp án: Pottery
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Going to Non Nuoc marble village in Da Nang, we’re impressed by a wide variety of ________ from Buddha statues to bracelets.
(Đến làng đá mỹ nghệ Non Nước ở Đà Nẵng, chúng tôi thấy ấn tượng bởi sự đa dạng về .........từ tượng phật đến vòng tay.)
Đáp án: marble sculptures
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này