loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 2: A closer look 1

(trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.
(Viết động từ ở khung vào bên dưới ảnh tương ứng. Một động từ trong số này được sử dụng hai lần.)
carve (chạm, khắc)
cast (đúc)
weave (đan (rổ, rá...), dệt (vải...)
embroider (thêu)
knit (đan (khăn, áo...)
mould (đổ khuôn, tạo khuôn)
Đáp án:
A. cast
B. carve
C. embroider
D. weave
E. mould
F. weave
G. knit
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Đang cập nhật....