loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 2: A closer look 1

(trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.
(Một vài địa điểm nào thu hút du lịch ở vùng của bạn? Hoàn thành sơ đồ từ vựng sau. Một từ có thể thuộc nhiều mục.)
Places of interest (Các địa điểm thu hút thăm quan)
- Entertaining (Giải trí): cinema (rạp chiếu phim), department store (bách hóa tổng hợp), restaurant (nhà hàng), café (quán cafe), theatre (nhà hát), opera house (nhà hát nhạc kịch), club (câu lạc bộ), park (công viên), zoo (sở thú)...
- Cultural (Văn hóa): opera house (nhà hát nhạc kịch), museum (bảo tàng), craft village (làng nghề thủ công), historical building (công trình, tòa nhà lịch sử), theatre (nhà hát), market (chợ)...
- Educational (Giáo dục): library (thư viện), museum (bảo tàng), theatre (nhà hát)...
- Historical (Lịch sử): building (tòa nhà), temple (đền, miếu), shopping district (khu mua sắm), market (chợ), beauty spot (danh lam thắng cảnh), craft village (làng nghề thủ công)...
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này