loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 2: A closer look 1

(trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Pronunciation - Stress on content words in sentences

(Phát âm - Trọng âm ở các từ mang nội dung trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
6a. Underline the content words in the sentences. Practise reading the sentences aloud.
(6a. Gạch chân những từ nội dung trong các câu sau. Thực hành đọc to các câu này.)
1.
The Arts Museum is a popular place of interest in my city.
(Bảo tàng nghệ thuật là một địa điểm yêu thích phổ biến ở thành phố của tôi.)
Đáp án: The Arts Museum is a popular place of interest in my city.
Giải thích: Các từ được gạch chân ở trên là danh từ, tính từ nên được nhấn trọng âm.
2.
This cinema attracts lots of youngsters.
(Rạp chiếu phim thu hút nhiều bạn trẻ.)
Đáp án: This cinema attracts lots of youngsters.
Giải thích: Các từ được gạch chân ở trên là danh từ (cinema, youngsters), động từ (attracts) nên được nhấn trọng âm.
3.
The artisans mould clay to make traditional pots.
(Những người thợ thủ công đổ khuôn đất sét để làm thành những cái bình truyền thống.)
Đáp án: The artisans mould clay to make traditional pots.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Where do you like going at weekends?
(Bạn thích đi đâu vào cuối tuần?)
Đáp án: Where do you like going at weekends?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
We shouldn’t destroy historical buildings.
(Chúng ta không nên phá hủy những công trình lịch sử.)
Đáp án: We shouldn’t destroy historical buildings.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Now listen, check, and repeat.
(Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại.)
Hướng dẫn:
- Các em hãy mở đoạn băng, nghe từng câu rồi kiểm tra, đối chiếu với câu trả lời của các em ở phần a.
- Thực hành đọc to từng câu theo đoạn băng (Chú ý nhấn trọng âm các từ mang nội dung).
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này