loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 3: A closer look 2

(trang 9-10 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar - Complex sentences: review

(Ngữ pháp - Ôn tập câu phức)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).
(1. Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong mỗi câu bên dưới. Xác định xem nó là một mệnh đề phụ thuộc chỉ sự nhượng bộ (DC), chỉ mục đích (DP), chỉ lý do (DR) hay chỉ thời gian (DT).)
1.
When people talk about traditional paintings, they think of Dong Ho village.
(Khi nhắc đến những bức tranh truyền thống, người ta nghĩ đến làng tranh Đông Hồ.)
Đáp án: When people talk about traditional paintings → DT
2.
My sister went to Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats.
(Chị tôi đã đến làng Tây Hồ ở Huế để mà chị ấy có thể mua vài chiếc nón lá bài thơ.)
Đáp án: so that she could buy some bai tho conical hats → DP
3.
Although this museum is small, it has many unique artefacts.
(Mặc dù bảo tàng này nhỏ nhưng nó có nhiều tạo tác có một không hai.)
Đáp án: Although this museum is small → DC
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
This square is our favourite place to hang out because we have space to skateboard.
(Quảng trường này là địa điểm tụ tập vui chơi yêu thích của chúng tôi bởi vì chúng tôi có không gian để trượt ván.)
Đáp án: because we have space to skateboard → DR
5.
The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads.
(Dân làng phải phơi khô da trâu dưới ánh nắng mặt trời trước khi họ làm mặt trống.)
Đáp án: before they make the drumheads → DT
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này