loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 3: A closer look 2

(trang 9-10 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar - Phrasal verbs

(Ngữ pháp - Động từ thành ngữ)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part and answer the questions.
(Đọc phần này của đoạn đối thoại trích từ phần MỞ ĐẦU. Chú ý phần được gạch chân và trả lời các câu hỏi.)
Mi:
Wow! When did your grandparents set up this workshop?
(Oa! Ông bà cậu lập xưởng này từ khi nào thế?)
Phong:
My great-grandparents started it, not my grandparents.
(Các cụ của tớ đã mở xưởng, chứ không phải ông bà tớ.)
Then my grandparents took over the business.
(Sau đó, ông bà tớ đã tiếp quản công việc của xưởng này.)
1.
What is the meaning of the underlined verb phrases?
(Nghĩa của những cụm động từ được gạch chân là gì?)
Đáp án:
set up: start something (a business, an organisation, etc.)
take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)
Giải thích: Array
2.
Can each part of the verb phrase help you understand its meaning?
( Mỗi phần của động từ thành ngữ có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa của chúng không?)
Đáp án: No, the individual words in the verb phrase do not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.
Giải thích: Dịch nghĩa câu trả lời: Không thể, mỗi từ đơn lẻ trong cụm động từ thành ngữ không giúp cho việc hiểu nghĩa của cả cụm. Đó là lý do tại sao chúng đôi khi được xem là khó học.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này