loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 3: A closer look 2

(trang 9-10 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar - Phrasal verbs

(Ngữ pháp - Động từ thành ngữ)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given.
(Hoàn thành câu thứ 2 sao cho nó có nghĩa tương tự như câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn.)
1.
Where did you get the information about Disneyland Resort? (find)
(Bạn lấy được thông tin về Khu nghỉ dưỡng Disneyland ở đâu vậy?)
Đáp án: Where did you find out about Disneyland Resort?
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Bạn tìm ra thông tin về Khu nghỉ dưỡng Disneyland ở đâu vậy?
2.
What time did you get out of bed this morning? (up)
(Sáng nay, bạn ra khỏi giường lúc mấy giờ?)
Đáp án: When did you get up this morning?
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Sáng nay bạn thức dậy lúc mấy giờ?
3.
I’ll read this leaflet to see what activities are organised at this attraction. (look)
(Tôi sẽ đọc tờ rơi này để xem những hoạt động nào được tổ chức ở điểm hấp dẫn này.)
Đáp án: I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (out)
(Họ dự định xuất bản một quyển sách hướng dẫn du lịch các thắng cảnh ở Việt Nam.)
Đáp án: They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
I’m thinking with pleasure about the weekend! (forward)
(Tôi đang nghĩ về dịp cuối tuần một cách háo hức!)
Đáp án: I’m looking forward to the weekend!
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này