loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 5: Skills 1

(trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reading

(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Read the text again and answer the questions.
(3. Đọc lại văn bản rồi trả lời câu hỏi.)
1.
Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?
(Tại sao Tây Hồ là làng làm nón lá nổi tiếng nhất?)
Đáp án: Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.
Giải thích: Ta tìm được thông tin để trả lời câu hỏi ở câu 3 đoạn 1 '...Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue'. Câu trả lời có nghĩa là: Bởi vì ngôi làng là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế.
2.
How far is it from Tay Ho to Hue City?
(Tây Hồ cách Thành phố Huế bao xa?)
Đáp án: It’s 12 km from Hue City.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: 'Ngôi làng cách Thành phố Huế 12 cây số'. Ta tìm thấy thông tin ở cuối đoạn 1: It is a village [...], 12 km from Hue City.
3.
What is the first stage of conical hat making?
(Công đoạn đầu tiên của quy trình làm nón lá là gì?)
Đáp án: It’s going to the forest to collect leaves.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What is special about the hat layers?
(Điều gì đặc biệt về những lớp nón?)
Đáp án: They’re very thin.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What is special about the bai tho conical hat?
(Điều gì đặc biệt về chiếc nón bài thơ?)
Đáp án: It has poems and paintings of Hue between the two layers.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Who can make conical hats?
(Ai có thể làm nón lá?)
Đáp án: Everybody can, young or old.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này