loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 6: Skills 2

(trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening - 4Teen radio is asking different students about their places of interest.

(Nghe - Đài radio 4Teen đang hỏi những học sinh khác nhau về địa điểm yêu thích của họ.)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Listen to what these students say and decide if the statements are true (T) or false (F).
(Nghe những gì các bạn học sinh đó nói và xác định xem các nhận định sau là đúng (T) hay sai (F)
Trà:
I love history, so my place of interest is Viet Nam National Museum of History.
(Tớ yêu thích lịch sử, vì thế địa điểm yêu thích của tớ là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.)
There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history.
(Nơi đây có bộ sưu tập đồ sộ với các đồ tạo tác lần theo dấu vết lịch sử Việt Nam.)
They’re arranged chronologically from primitive life to modern times.
(Chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ thời kỳ nguyên thủy đến thời kỳ hiện đại.)
It’s also near Hoan Kiem Lake and the Old Quarter, so you can spend time looking round and exploring Vietnamese culture.
(Nó cũng gần Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ, vì thế các bạn có thể dành thời gian đi thăm thú và khám phá văn hóa Việt Nam.)
Nam:
I’m fascinated by traditional handicrafts.
(Tớ bị lôi cuốn bởi các sản phẩm thủ công truyền thống.)
At weekends, I usually go to Bat Trang, a pottery village not far from Ha Noi centre.
(Vào cuối tuần, tớ thường đến Bát Tràng, một làng gốm không xa trung tâm Hà Nội là mấy.)
My friend’s relatives live there and they own a workshop.
(Họ hàng của bạn tớ sống ở đó và họ sở hữu một công xưởng.)
Every time I go there, they teach me how to make things such as pots, vases, or bowls.
(Mỗi khi tớ tới đó, họ đều dạy tớ cách làm các đồ vật như bình, lọ hay bát.)
I’m learning to paint on ceramics now.
(Hiện tại, tớ đang học vẽ trang trí đồ gốm.)
Hoa:
Ha Noi Botanical Garden is the place I like.
(Vườn Bách Thảo Hà Nội là nơi tớ yêu thích.)
There are lots of trees from different countries, a lake, and a small hill.
(Có nhiều cây đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có hồ và một đồi nhỏ.)
I usually climb up the hill and read books at the top because there’s a large lawn.
(Tớ thường leo lên đồi và đọc sách trên đỉnh đồi vì có một thảm cỏ lớn.)
After that I go down and feed the pigeons.
(Sau đó, tớ đi xuống và cho chim bồ câu ăn.)
Sometimes I just sit on the bench, watching people dancing or playing sports.
(Thỉnh thoảng, tớ chỉ ngồi trên băng ghế, xem mọi người nhảy hoặc chơi thể thao.)
It’s a nice place for those who love nature and quietness.
(Đó là một nơi đẹp đẽ cho những ai yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh.)
1.
Tra is interested in history.
(Trà yêu thích lịch sử.)
Đáp án: T
Giải thích: Câu đã cho đúng do Trà đã nói 'I love history' (Tớ yêu thích lịch sử).
2.
Nam likes making things with his hands.
(Nam thích tự tay làm các đồ vật.)
Đáp án: T
3.
Nam's family owns a workshop in Bat Trang.
(Gia đình Nam sở hữu một công xưởng ở Bát Tràng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
The trees in the garden only come from provinces of Viet Nam.
(Cây cối trong vườn chỉ có xuất xứ từ các tỉnh của Việt Nam.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Hoa loves nature and quietness.
(Hoa yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh.)
Đáp án: T
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này