loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 6: Skills 2

(trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Writing

(Viết)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. If a visitor has a day to spend in your hometown/city, where will you advise him/her to go? What can they do there? Work in pairs, discuss and take notes of your ideas.
(4. Nếu một du khách có một ngày để tham quan quê nhà/ thành phố của em, em sẽ khuyên anh ấy/ cô ấy đi đâu? Họ có thể làm gì ở đó? Làm việc theo cặp, thảo luận và ghi chú lại ý kiến của các em.)
Bài tham khảo:
PlacesActivities
Place 1: The Old Quarter
(Địa điểm 1: Phố cổ Hà Nội)
- Looking around and discovering Vietnamese culture (Đi thăm thú và khám phá văn hóa Việt Nam)
- Enjoying Vietnamese street foods (Thưởng thức các đồ ăn đường phố Việt Nam)
Place 2: Vietnam Museum of Ethnology
(Địa điểm 2: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)
- Finding more about Vietnamese ethnic minorities (Tìm hiểu thêm về các dân tộc thiếu số Việt Nam)
- Playing folk games (Chơi trò chơi dân gian)
- Watching the water puppet show (Xem biểu diễn múa rối nước)
Place 3: Thu Le Park
(Địa điểm 3: Công viên Thủ Lệ)
- Seeing animals (Xem các con thú)
- Riding a duck boat around Thu Le Lake (Đạp vịt quanh Hồ Thủ Lệ)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này