loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 7: Looking back

(trang 14-15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Write some traditional handicrafts in the word web below.
(1. Viết tên một vài sản phẩm thủ công truyền thống vào sơ đồ từ bên dưới.)
Hướng dẫn:
- Các em có thể dựa vào bài tập 2 trang 7.
- Thứ tự các từ trong đáp án có thể thay đổi vị trí cho nhau.
Handicrafts (Các sản phẩm thủ công):
- 1. paintings (các bức tranh, bức họa)
- 2. pottery (đồ gốm)
- 3. drums (những cái trống)
- 4. silk (lụa)
- 5. lanterns (những chiếc đèn lồng)
- 6. conical hats (những chiếc nón lá)
- 7. lacquerware (đồ sơn mài)
- 8. marble sculptures (đồ điêu khắc từ cẩm thạch)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này