loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 7: Looking back

(trang 14-15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Complete the complex sentences with your own ideas.
(Hoàn thành các câu phức sử dụng chính ý tưởng của em.)
1.
Although this village is famous for its silk products, ____________.
(Mặc dù ngôi làng này nổi tiếng về các sản phẩm lụa, .........)
Đáp án: many villagers don't know how to use traditional looms to weave the silk/ their main source of income is from fruit farming
Giải thích: Câu hoàn chỉnh có nghĩa là: Mặc dù ngôi làng này nổi tiếng về các sản phẩm lụa, nhiều dân làng không biết cách sử dụng khung cửi truyền thống để dệt lụa/ nguồn thu nhập chính của làng là từ nghề trồng hoa quả.
2.
Many people love going to this park because ____________.
(Nhiều người thích đến công viên này bởi vì ........)
Đáp án: there are a lot of trees here/ it is famous for its large space and fresh air.
Giải thích: Câu hoàn chỉnh có nghĩa là: Nhiều người thích đến công viên này bởi vì ở đây có nhiều cây xanh/ nơi đây nổi tiếng vì không gian rộng lớn và không khí trong lành.
3.
Since ____________, foreign tourists often buy traditional handicrafts.
(Bởi vì........, du khách nước ngoài thường mua các sản phẩm thủ công truyền thống.)
Đáp án: various crafts remind them of a specific region
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Moc Chau is a popular tourist attraction when ___________.
(Mộc Châu là một địa điểm thu hút khách du lịch phổ biến khi ............)
Đáp án: peach blossoms and apricot blossoms are in full bloom
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
This weekend we're going to the cinema in order that ___________.
(Cuối tuần này, chúng tớ định đi xem phim ở rạp để mà........ )
Đáp án: we can enjoy a good movie/ we can relieve our stress after school
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này