loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 7: Looking back

(trang 14-15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Rewrite each sentence so that it contains the phrasal verb in brackets. You may have to change the form of the verb.
(Viết lại câu sao cho có chứa động từ thành ngữ ở trong ngoặc đơn. Các em có thể phải thay đổi dạng thức của động từ.)
1.
I don’t remember exactly when my parents started this workshop. (set up)
(Tôi không nhớ chính xác bố mẹ tôi đã mở xưởng này từ khi nào. (thành lập, dựng lên)
Đáp án: I don’t remember exactly when my parents set up this workshop.
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Tôi không nhớ chính xác bố mẹ tôi đã lập xưởng này từ khi nào.
2.
We have to try harder so that our handicrafts can stay equal with theirs. (keep up with)
(Chúng ta phải cố gắng hơn nữa để mà sản phẩm thủ công của chúng ta có thể sánh ngang với các sản phẩm của họ. (bắt kịp, theo kịp)
Đáp án: We have to try harder so that our handicrafts can keep up with theirs.
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Chúng ta phải cố gắng hơn nữa để mà sản phẩm thủ công của chúng ta có thể bắt kịp với sản phẩm của họ.
3.
What time will you begin your journey to Da Lat? (set off)
(Bạn sẽ bắt đầu chuyến đi đến Đà Lạt vào lúc mấy giờ? (khởi hành)
Đáp án: What time will you set off for Da Lat?
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o’clock, but she never arrived. (turn up)
(Chúng tôi đã hẹn gặp nhau trước cửa hàng đèn lồng vào lúc 8 giờ, nhưng cô ấy đã không đến. (có mặt, xuất hiện)
Đáp án: We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o’clock, but she never turned up.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The artisans in my village can earn enough money from basket weaving to live. (live on)
(Thợ thủ công ở làng tôi có thể kiếm đủ tiền để sinh sống từ nghề đan rổ rá. (sống dựa vào)
Đáp án: The artisans in my village can live on basket weaving.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này