loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 8: Project

(trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

What makes you proud of your area?

(Điều gì khiến em tự hào về nơi em ở?)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 15 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
Imagine that the Youth Union is organising a competition entitled “What makes you proud of your area?”. Competitors have to choose something special about their area and make a presentation about it. It can be a local product, traditional craft or a place of interest.
(Hãy tưởng tượng rằng Đoàn Thanh niên sắp tổ chức một cuộc thi mang tên “Niềm tự hào về quê hương của em”. Các thí sinh dự thi phải chọn một điều đặc biệt ở nơi ở của họ và thuyết trình về nó. Đó có thể là một đặc sản địa phương, một nghề thủ công truyền thống hoặc một địa điểm thu hút tham quan.)
Ladies and gentlemen! We are from Đông Hồ village in Bắc Ninh province.
(Kính thư quý vị! Chúng tôi đến từ làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh.)
Maybe, many of you here will think of Đông Hồ paintings when hearing the name of our hometown.
(Có lẽ, nhiều người trong số các vị ở đây sẽ nghĩ ngay đến tranh Đông Hồ khi nghe thấy tên của quê hương chúng tôi.)
So, today, we are very honoured to introduce you about the exclusive handicrafts in my village, Đông Hồ paintings.
(Vậy, hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu tới quý vị về sản phẩm thủ công độc nhất của làng chúng tôi, tranh Đông Hồ.)
In the first part, let us speak about their history and origin.
(Trong phần đầu tiên này, cho phép chúng tôi nói về lịch sử và xuất xứ của chúng.)
This traditional painting form originated in our Đông Hồ village.
(Loại hình tranh truyền thống này có xuất xứ ở làng Đồng Hồ chúng tôi.)
It was started by farmers and dates back to the Lê dynasty in the 16th century.
(Nó được bắt đầu bởi những người nông dân và khởi nguồn từ triều đại nhà Lê vào thế kỷ thứ 16.)
At that time, the paintings were made exclusively by hand, showcasing both the cleverness and patience of the artisans.
(Vào thời gian đó, tranh chỉ được làm thủ công, thể hiện được cả sự khéo léo và tính nhẫn nại của các nghệ nhân.)
Dong Ho paintings may seem simple enough, but the process of making them is surprisingly complex and laborious.
(Tranh Đồng Hồ có thể trông thì đủ đơn giản, nhưng đáng ngạc nhiên là quá trình làm ra chúng lại phức tạp và tốn công sức.)
There are multiple stages, starting from sourcing the ingredients to the actual printing process, which is said to be the most difficult task.
(Có rất nhiều công đoạn, bắt đầu từ việc lấy các nguyên liệu tới quá trình in ấn thực tế, công đoạn mà được coi là khó nhất.)
So what is special about this art form?
(Vậy điều gì đặc biệt về loại hình nghệ thuật này?)
All of the paints are produced from natural materials: black from burnt bamboo leaves, green from Cajuput leaves, yellow from senna flowers, white from powder of egg shells, and red from powder of red gravels.
(Tất cả thuốc màu đều được làm ra từ các nguyên liệu tự nhiên như: màu đen từ than lá tre, màu xanh từ lá cây chàm, màu vàng từ hoa hòe, màu trằng từ bột vỏ trứng, màu đỏ từ bột sỏi son.)
They are normally limited to the five basic colours that were once described in literature:
(Các thuốc màu thông thường giới hạn trong 5 màu cơ bản từng được miêu tả trong văn học:)
In Dong Ho paintings, chickens and pigs are lively
(Tranh Đông Hồ, gà lợn nét tươi trong,)
The national colours shine bright on the điệp paper
(Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp)
Traditionally, Đông Hồ paintings are an essential element in every Vietnamese family during the Tet holiday.
(Theo truyền thống, tranh Đông Hồ là một phần thiết yếu trong mọi gia đình Việt Nam trong suốt dịp Tết.)
They always transmit a deep message through the pictures and stanzas that are usually inscribed in the corners.
(Chúng luôn truyền tải một thông điệp sâu sắc thông qua các bức vẽ và đoạn thơ thường được viết ở các góc.)
In this way, they show the artists’ opinions towards life and strive to convey pieces of everyday wisdom.
(Theo đó, chúng thể hiện quan điểm của người nghệ sĩ về cuộc sống và thành công trong việc truyền tải mẩu triết lý đời thường.)
The colourful tones and optimistic content of the images liven up the house and they are considered a good luck sign for the family in the New Year.
(Màu sắc rực rỡ và nội dung lạc quan của các hình ảnh làm ngôi nhà trở nên sinh động và chúng được coi là dấu hiệu may mắn cho gia đình trong năm mới.)
Thus Đông Hồ paintings have other names like Tết paintings or spring paintings.
(Vì thế, tranh Đông Hồ còn có những cái tên khác như tranh Tết hay tranh Xuân.)
That’s all about our presentation today. We hope that it gives you a deeper insight into Đông Hồ paintings.
(Đó là tất cả về bài thuyết trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hi vọng rằng đã mang lại cho quý vị một cái nhìn sâu sắc hơn về tranh Đông Hồ.)
Thank you for your attention!
(Cảm ơn quý vị đã theo dõi!)
1.
Work in groups and discuss the thing you are going to talk about.
(Làm việc theo nhóm và thảo luận về thứ mà các em định nói về.)
2.
Collect pictures from different sources or draw pictures of this thing.
(Thu thập các bức ảnh từ những nguồn khác nhau hoặc vẽ tranh về thứ đó.)
3.
Stick the pictures on a big piece of paper.
(Dán những bức tranh đó lên một tấm giấy lớn.)
4.
Search for information about this thing (its origin/ history, how to make it, its special features, etc.)
(Tìm kiếm thông tin về thứ đó (nguồn gốc/ lịch sử, cách làm ra nó, những đặc điểm đặc trưng của nó, v.v.)
5.
Prepare a presentation. Remember to assign who will talk about what.
(Chuẩn bị một bài thuyết trình. Nhớ phân công rõ ai sẽ nói về phần nào.)
6.
Give a presentation to the class.
(Thuyết trình trước lớp.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này