loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 2 Lớp 9: City life

Phần 6: Skills 2

(trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening

(Nghe)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?
(Thành phố của em, hay thành phố gần với em nhất có bất kỳ bất lợi nào trong số các bất lợi sau?)
- urban sprawl (sự đô thị hóa)
- noise (tiếng ồn)
- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)
- traffic jams (ùn tắc giao thông)
- air pollution (ô nhiễm không khí)
- bad weather (thời tiết xấu)
- crime (tội phạm)
- overcrowding (quá đông đúc)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này