loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 2 Lớp 9: City life

Phần 7: Looking back

(trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the city.
(Hoàn thành sơ đồ từ với các danh từ và tính từ liên quan đến thành phố.)
* Nouns (Danh từ):
skycraper (nhà cao chọc trời)
street (đường phố)
gallery (phòng triển lãm)
shopping mall (trung tâm mua sắm)
cinema (rạp chiếu phim)
traffic jams (tắc đường)
noise (tiếng ồn)
air pollution (ô nhiễm không khí)

* Adjectives (Tính từ):
crowded (đông đúc)
cosmopolitan (quốc tế)
exciting (náo nhiệt)
modern (hiện đại)
busy (bận rộn)
fashionable (sang trọng, hợp mốt)
noisy (ồn ã, ồn ào)
polluted (bị ô nhiễm)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này