loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/97
Xem các từ in đậm dưới đây là trợ động từ hay động từ chính. Viết chữ A cho trợ động từ và M cho động từ chính
Xem các từ in đậm dưới đây là trợ động từ hay động từ chính. Viết chữ A cho trợ động từ và M cho động từ chính
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột vào từ để chọn các động từ thường trong bài viết sau.
Kích chuột vào từ để chọn các động từ thường trong bài viết sau.
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột các động từ và điền chữ T cho ngoại động từ, chữ I cho nội động từ trong các câu dưới đây
Kích chuột các động từ và điền chữ T cho ngoại động từ, chữ I cho nội động từ trong các câu dưới đây
Bạn chưa làm bài này
Kéo và thả các động từ trong khung vào cột chính xác
Kéo và thả các động từ trong khung vào cột chính xác
Bạn chưa làm bài này
Click chuột vào động từ nối trong mỗi câu sau.
Click chuột vào động từ nối trong mỗi câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ để hoàn thành bảng dưới đây theo ví dụ
Viết dạng đúng của động từ để hoàn thành bảng dưới đây theo ví dụ
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này