Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Lions vs Crocodiles

The mild river marks the edge of the ridge pride’s territory. Right now it looks peaceful enough but believe me, it can be a deathtrap.

I can’t remember the last time I saw something like this. Lions hardly ever attack crocodiles. Normally they give each other a wide berth.

With these lions almost anything can happen. The message is: don’t mess with the ridge pride.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay