Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

cho em hỏi thăm những bài mình gửi chấm thì khoảng bao lâu có kết quả ạ. Làm sao để tăng điểm học bạ ạ. Em cám ơn

Mn có biết thành viên nào có điểm thành tích cao nhất ko?

Giúp em với. Chuyển câu bị động sang câu chủ động "It is believed that red is the symbol of luck."Cảm ơn nhiều

ai muon kb voi tui ko

ai muốn đọc truyện hơm? mị tính vt truyện n mak trước tiên p có fan đã...cmt nhae =). mog m.n ủng hộ :* thks.