Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

Cô ơi phần học với người nổi tiếng í ạ, sao kik vào phần ông obama là trở về trang chủ ạ?

Cô duyệt ảnh đại diện cho em đi ạ!

hôm nay là ngày 20/11/2017 em chúc cô luôn luôn trẻ đẹp và thành công trong cuộc sống

CON THOI GIAN GUI BAI NUA KHONG A

CÔ ƠI VIẾT BÀI DỰ THI 20 THÁNG 11 Ở ĐÂU Ạ