Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

Did you get the memo on the new dress code? Wow. How ridiculous! — Yeah, I couldn't believe it. No more casual Fridays. And no more sneakers or short-sleeve shirts. We're going to be a lot more formal now. cô ơi"no more casual friday"nghĩa là gì ạ?

: help me: cho tu giac ABCD voi B=D=90. Tren tia DA lay E sao cho DE=BD. duong thang vuong goc voi ED tai E cat tia CB tai K. cmr: tam giac ACK can.

odd one out : worse, least, most , highest

chúc các bạn ngủ ngon

em không biết gọi người đàn ông là man hay là men nhỉ?vì man là người, men cũng là người ??? cô giúp em phân biệt ạ