Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

Cô ơi,em chưa hiểu động từ tube là gì mong cô giải thích dùm em.

Thursday is the fifth day of the ____.

cô xem lại hộ e đc k ạ. e chưa thấy cộng đtt ạ. thanks cô

tôi muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến bạn. E dịch V-A: i want to send my regards my health to you. Cô chữa giúp e nhé. Tks cô

cô thoát nik nanalinhlinh ra hộ em