loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 379

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :pick/apple
Xem nhận xét bài viết đề 378
Từ gợi ý :work/field

Nhận xét bài viết đề 378:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 378 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thiếu động từ to be.
Câu sai: They working in the field.
Câu đúng: They are working in the field.
 
2. Dùng giới từ chưa phù hợp.
Câu sai: They are working on the field.
Câu đúng: They are working in the field.
 
3. Thiếu mạo từ cho danh từ đếm được số ít.
Câu sai: They are working in field.
Câu đúng: They are working in a/the field.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng động từ tobe phù hợp cho câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.
2. Dùng giới từ phù hợp.
3. Dùng mạo từ cho danh từ đếm được số ít.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này