loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 389

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :car/side
Xem nhận xét bài viết đề 388
Từ gợi ý :break/piece

Nhận xét bài viết đề 388:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 388 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Chia sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The man break the vase into pieces.
Câu đúng: The man has broken the vase into pieces.
 
2. Dùng giới từ chưa phù hợp.
Câu sai: The man has broken the vase to pieces.
Câu đúng: The man has broken the vase in/into pieces.
 
3. Dùng sai dạng thức của danh từ.
Câu sai: The man has broken the vase in piece.
Câu đúng: The man has broken the vase in/into pieces.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia động từ phù hợp.
2. Dùng giới từ phù hợp.
3. Dùng dạng thức đúng của danh từ.

Chúc các bạn học tốt!

Thời gian còn lại 2 ngày. Sau thời gian này bạn sẽ không thể gửi bài để chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này