Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 505

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :arrange/ five-fruit tray
Xem nhận xét bài viết đề 504
Từ gợi ý :put out/ fire

Nhận xét bài viết đề 504:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 504" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai danh từ
Câu sai: The fireman are putting out the fire/ The firefighter are putting out the fire
Câu đúng: The firemen are putting out the fire./ The firefighters are putting out the fire.
 
2. Chia sai động từ ở thì HTTD
Câu sai: Firefighters trying to put out the fire.
Câu đúng: The firefighters are trying to put out the fire.
 
3. Dùng sai động từ to be với danh từ số nhiều
Câu sai: The firefighters is trying to put out the fire.
Câu đúng: The firefighters are trying to put out the fire.
 
4. Không sử dụng đủ 2 từ gợi ý
Câu sai: Put on the fire
Câu đúng: The firemen are putting out the fire.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. “firemen” là dạng số nhiều của danh từ “fireman”.
2. “firefighter” cần thêm “s” để hình thành danh từ dạng số nhiều.
3. Cấu trúc câu ở thì HTTD: Chủ ngữ + to be + V-ing.
4. Dùng động từ to be “are” với danh từ ở dạng số nhiều “firefighters”.
5. Dùng đủ 2 từ gợi ý.

Chúc các bạn học tốt!

Thời gian còn lại 1 ngày. Sau thời gian này bạn sẽ không thể gửi bài để chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay