loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 380

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :decorate/candy
Xem nhận xét bài viết đề 379
Từ gợi ý :pick/apple

Nhận xét bài viết đề 379:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 379 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: She is pick apples.
Câu đúng: She is picking apples.
 
2. Dùng sai dạng thức của danh từ "apple".
Câu sai: She is picking some apple from the tree.
Câu đúng: She is picking some apples from the tree.
 
3. Thiếu mạo từ cho danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Woman is picking some apples.
Câu đúng: The woman is picking some apples.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng đúng dạng thức của động từ.
2. Dùng đúng dạng thức của danh từ.
3. Dùng mạo từ cho danh từ đếm được số ít.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này