loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 381

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :drink/straw
Xem nhận xét bài viết đề 380
Từ gợi ý :decorate/candy

Nhận xét bài viết đề 380:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 380 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: She is decorateing the cake with candy.
Câu đúng: She is decorating the cake with candy.
 
2. Kết hợp động từ và tân ngữ chưa phù hợp để miêu tả đúng tranh.
Câu sai: She is decorating candy on the cake.
Câu đúng: She is decorating the cake with candy./She is putting candy on the cake to decorate it.
 
3. Sử dụng sai giới từ.
Câu sai: She is decorating the cake by candy.
Câu đúng: She is decorating the cake with candy.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng đúng dạng thức của động từ.
2. Dùng đúng dạng thức của danh từ.
3. Dùng mạo từ cho danh từ đếm được số ít.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này