loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 385

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :break/house
Xem nhận xét bài viết đề 384
Từ gợi ý :attendant/serve

Nhận xét bài viết đề 384:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 384 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng danh từ chưa đầy đủ, chưa sát với tranh.
Câu sai: The attendant is serving drinks to a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
2. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The flight attendant is serve the passenger with water.
Câu đúng: The flight attendant is serving the passenger with water.
 
3. Dùng sai giới từ.
Câu sai: The flight attendant is serving drinks for a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia danh từ phù hợp.
2. Dùng đúng dạng thức của động từ.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này