loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 386

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :cut/slice
Xem nhận xét bài viết đề 385
Từ gợi ý :break/house

Nhận xét bài viết đề 35:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 385 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Nhầm lẫn giữa danh từ chỉ sự việc và danh từ chỉ người.
Câu sai: The theft /crime/burglary is trying to break into the house.
Câu đúng: The thief/burglar is trying to break into the house.
 
2. Thiếu giới từ.
Câu sai: The burglar is breaking the house.
Câu đúng: The burglar is breaking into the house.
 
3. Miêu tả sự việc chưa thực sự đúng với bức tranh.
Câu sai: The burglar is trying to break the window of the house.
Câu đúng: The burglar is trying to pry the window open to break into the house.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng danh từ phù hợp.
2. Dùng giới từ phù hợp.
3. Miêu tả đúng hành động trong tranh.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này