loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 387

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :wake/mother
Xem nhận xét bài viết đề 386
Từ gợi ý :cut/slice

Nhận xét bài viết đề 386:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 386 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Không dùng trực tiếp mạo từ "a/an" với danh từ không đếm được.
Câu sai: She is cutting a bread into slices
Câu đúng: She is cutting (the/ a loaf of) bread into slices.
 
2. Chưa sử dụng đúng từ slice.
Câu sai: She is cutting slice the bread.
Câu đúng: She is cutting the bread into slices.
 
3. Sai giới từ.
Câu sai: Someone is cutting the bread to slices.
Câu đúng: Someone is cutting the bread into slices.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Không dùng mạo từ "a/an" với danh từ không đếm được.
2. Dùng đùng nghĩa và chức năng của từ.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này