loading...
Đóng

Viết qua tranh (dễ) - đề 419

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :school/car
Xem nhận xét bài viết đề 418
Từ gợi ý :ride/school

Nhận xét bài viết đề 418:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 418 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thừa từ.
Câu sai: They are riding their bikes to go to school.
Câu đúng: They are riding their bikes to school.
 
2. Dùng dạng thức của danh từ.
Câu sai: The boys are riding bike to school.
Câu đúng: The boys are riding bikes to school.
 
3. Không dùng từ gợi ý.
Câu sai: The boys are cycling to school.
Câu đúng: The boys are riding to school.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng từ hợp lý.
2. Dùng đúng dạng thức của danh từ.
3. Sử dụng đủ 2 từ gợi ý.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này