Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 480

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :feed/grass
Xem nhận xét bài viết đề 479
Từ gợi ý :nurse/temperature

Nhận xét bài viết đề 479:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 479 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thiếu sở hữu cách
Câu sai: The nurse is taking the man temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
2. Thiếu mạo từ/tính từ sở hữu trước danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Nurse is taking man's temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
3.Sai dạng thức của danh từ
Câu sai: The nurse is taking the men's temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng sở hữu cách khi cần
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng danh từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay