Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 518

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :hurt/ bleed
Xem nhận xét bài viết đề 517
Từ gợi ý :spectators/ match

Nhận xét bài viết đề 517:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 517" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai cấu trúc câu chỉ sự tồn tại.
Câu sai: It's many spectators watching the football match
Câu đúng: There are many spectators watching the football match.
 
2. Câu viết thiếu đại từ quan hệ.
Câu sai: There are many spectators are watching a football match.
Câu đúng: There are many spectators who are watching the football match./There are many spectators watching the football match.
 
3. Sai động từ to be.
Câu sai: The spectators is cheering for the match
Câu đúng: The spectators are cheering for the match.
 
4. Sai cách diễn đạt.
Câu sai: I watch spectators on match tv.
Câu đúng: There are many spectators watching the football match in the stadium.
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Ta dùng cấu trúc "There is/ There are" để nói về sự tồn tại của sự vật, sự việc.
2. Ta cần dùng đại từ quan hệ 'who' trong mệnh đề quan hệ sau danh từ chỉ người để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó. Hoặc nếu dùng dạng rút gọn thì cần lược bỏ 'who + to be" và động từ chính để ở dạng V-ing.
3. Ta sử dụng động từ to be 'are' sau danh từ đếm được ở số nhiều (spectators).
4. Diễn đạt câu thật rõ ràng.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay