Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 521

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :copy/ do
Xem nhận xét bài viết đề 520
Từ gợi ý :tomb/ cemetery

Nhận xét bài viết đề 520:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 520" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai dạng của danh từ và chia sai động từ ở thì Hiện tại tiếp diễn
Câu sai: a women and a baby boy standing in front of tomb in cemetery
Câu đúng: A woman and a boy are standing in front of the tomb in the cemetery.
 
2. Chia sai động từ to be.
Câu sai: The mother and her child is visiting a tomb at a cemetery.
Câu đúng: The mother and her child are visiting a tomb at a cemetery.
 
3. Viết câu thiếu động từ.
Câu sai: Mother and her child in front of a tomb in the cemetery.
Câu đúng: The mother and her child are standing in front of a tomb in the cemetery.
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Cần dùng danh từ đếm được ở dạng số ít (woman) sau mạo từ "a".
2. Động từ chia ở thì Hiện tại tiếp diễn cần chia là: to be + V-ing.
3. Động từ thường chia ở số nhiều với chủ ngữ được nối với nhau bởi liên từ "and".
4. Viết câu đủ thành phần: Chủ ngữ + động từ + ...

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay