Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 525

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :sun/ forest
Xem nhận xét bài viết đề 524
Từ gợi ý :knead/ dough

Nhận xét bài viết đề 524:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 524" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Viết câu thiếu động từ to be ở thì Hiện tại tiếp diễn.
Câu sai: two kids kneading dough
Câu đúng: Two kids are kneading the dough.
 
2. Chia sai động từ chính ở thì Hiện tại tiếp diễn.
Câu sai: Two children are knead the dough
Câu đúng: Two children are kneading the dough.
 
3. Dùng sai dạng của danh từ và động từ.
Câu sai: The two girl is knead the dough to make a cake.
Câu đúng: The two girls are kneading the dough to make a cake.
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Cấu trúc câu ở thì Hiện tại tiếp diễn: Chủ ngữ + to be + V-ing ...
2. Danh từ đếm được cần để ở dạng số nhiều (girls) sau lượng từ "two".
3. Động từ to be cần chia là "are" với chủ ngữ ở số nhiều "The two girls".

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay