Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Viết qua tranh (dễ) - đề 526

Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :wave/ school
Xem nhận xét bài viết đề 525
Từ gợi ý :sun/ forest

Nhận xét bài viết đề 525:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 525" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Chia động từ chưa đúng.
Câu sai: The sun shine in the forest is so beautiful .
Câu đúng: The sun shining in the forest is so beautiful./ The sun is shining (behind the trees) in the forest, which is so beautiful.
 
2. Dùng sai giới từ.
Câu sai: The sun shines after the forest.
Câu đúng: The sun is shining behind the trees in the forest.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn với V-ing để nối 2 mệnh đề trong câu.
2. Dùng mệnh đề quan hệ với "which" để thay thế cho cả mệnh đề trước đó.
2. Dùng giới từ "behind" (đằng sau) để chỉ vị trí.

Chúc các bạn học tốt!

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay