loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Welcome to English in a Minute!
We all know it's important to have good friends in your life. But this phrase doesn't seem to encourage friendship:

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này