loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Welcome to English in a Minute!
Fifty years ago, the first humans stepped foot on the moon. But has anyone ever jumped over the moon?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này