loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Welcome to English in a Minute!
Shot put is an Olympic sport. You throw a small but heavy metal ball as far as you can.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này