loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Welcome to English in a Minute!
A pony is a small horse. Sometimes people teach them to do tricks - like in a circus.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này