loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Anna: Penelope, even though we both love speed walking, could we slow down a bit?
Penelope: Penelope: No way! I think because I'm walking with you, I'm walking faster.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này