loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Anna: Hi, Kaveh! Let's go to lunch!
Kaveh: Ooh, I know a great place. When I first started working here, I would go every day!

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này