loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Ashley: Anna, where are you going in such a hurry?
Anna: Oh, hi, Ashley. The nurse's office. Today I get the results from my blood test.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này