loading...
Đóng

Write me 40 - The person I love most

Giới thiệu: Chuyên mục luyện kỹ năng viết, đặc biệt là kỹ năng viết thư bằng tiếng Anh dành cho trẻ em..

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. Girl_naugh...

Gửi lúc: 2016-02-28 20:48:53

Điểm: 9/10

Xem bài gửi

   

2. NhimChelse...

Gửi lúc: 2016-03-06 20:31:08

Điểm: 9/10

Xem bài gửi

   

3. nguyenhieu...

Gửi lúc: 2016-02-26 11:25:42

Điểm: 8/10

Xem bài gửi

   

4. linh5bl1

Gửi lúc: 2016-02-28 17:29:50

Điểm: 8/10

Xem bài gửi

   

5. nhiremembe...

Gửi lúc: 2016-03-03 14:05:53

Điểm: 8/10

Xem bài gửi

   

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này